تعیین وجه التزام و پرداخت آن به اطلاق باعث فسخ قرارداد نیست

نفقه-کودک

? تعیین وجه التزام و پرداخت آن به اطلاق باعث فسخ قرارداد نیست ✅ سوال: در مواردی که طرفین قرارداد برای تخلف از انجام معامله، #وجه_التزام تعیین می‌نمایند، آیا پرداخت وجه التزام برای انصرف از انجام معامله کافی است؟ ✅نظریه شماره ۴۸۶۸/۷ – ۱۳۸۶/۷/۲۴ اداره حقوقی کل قوه قضاییه اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد […]

مادر صرفاً در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می‌تواند مستند به ماده ۶ قانون حمایت خانواده…

نفقه زوجه و اقارب

#نفقه_فرزند ? چکیده: مادر صرفاً در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می‌تواند مستند به ماده ۶ قانون حمایت خانواده نفقه وی را از پدر مطالبه کند اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود. ?تاریخ رای نهایی: ١٣٩٢/٩/٢٣ ?شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢۴٠٠١۵٧٨ ✅رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم […]

در سه مورد اولیاء دم باید برای اعدام قاتل دیه بپردازند.

#دیه ? در سه مورد اولیاء دم باید برای اعدام قاتل دیه بپردازند. ✅۱️⃣ در صورتی که بعضی از اولیاء دم نخواهند قصاص بکنند و بخواهند دیه بگیرند یا بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند و چونکه قصاص یا مصالحه به مقدار دیه یا بیشتر حق همه اولیاء دم است، در صورتیکه بعضی از […]

ماده ١٠٠ قانون شهرداریها

#ماده ١٠٠ قانون شهرداریها ? چگونه متخلف ساختمانی میتواند جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را تقسیط نماید؟ ?چنانچه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رای ماده صد کمیسیون شهرداری به صورت دفعه واحده نباشد شهرداری مجاز به تقسیط جریمه می باشد ?مرجع تقسیط شهرداری محل است نه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلکه […]