زنا

تیر ۷, ۱۳۹۶
موانع افراز

اجرای حکم اعسار

? منتشر شده در روزنامه رسمى مورخه ١٣٩۶/٢/٩ شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴ ?سؤال ۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً […]
تیر ۷, ۱۳۹۶
عقد نکاح دائم

شرایط دریافت خسارت تاخیر تأدیه

? شرایط دریافت خسارت تاخیر تأدیه ✍️ مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در […]
تیر ۷, ۱۳۹۶
مشمول مالیات

ده نکته در مورد مهریه

ده نکته در مورد مهریه ۱-  مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به […]
تیر ۷, ۱۳۹۶

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر چه مجازاتی دارد؟ ? حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که ازملک خود استفاده کند. مالکیت انحصاری است و تعلق […]
تیر ۷, ۱۳۹۶
قانون اساسی

تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع

تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع بین مالکیت و منافع و حق انتفاع شباهت زیادی وجود دارد . ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن […]
تیر ۷, ۱۳۹۶
اثبات ديه

تعیین بهای خدمات

? تعیین بهای خدمات تغییر کاربری‌ها و افزایش تراکم در صلاحیت شوراهای اسلامی نیست ?رأی شماره‌های ۳۸ـ۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ” مطابق […]
تیر ۷, ۱۳۹۶
تحصيل مال

وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر

? نظریه مشورتی: ?در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر، در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل […]
تیر ۷, ۱۳۹۶
مالیات بر ارزش افزوده

تفاوت اسناد رسمی و عادی

تفاوت اسناد رسمی و عادی از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد: ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در […]
تیر ۷, ۱۳۹۶

استرداد دعوى و دادخواست در مراحل بدوی

? نکاتى  در خصوص استرداد دعوى و دادخواست در مراحل بدوی و  تجدید نظر و فرجام ✅ استرداد دعوى و دادخواست در هر یک از مراحل […]
تیر ۷, ۱۳۹۶
مهریه

اذن در احداث بنا

? نکاتى چند در خصوص  اذن در احداث بنا بر روى عرصه متعلق به دیگرى ?١-اعیان در مالکیت تابع عرصه هستند مگر اینکه دلیلى بر خلاف […]
تیر ۵, ۱۳۹۶
فروش مال

جنون زوجه

?در یک مورد زوج به علت جنون زوجه، تقاضای فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با هم توافق نموده و در […]
تیر ۵, ۱۳۹۶
سقف تیرآهن

وکالت اتفاقی

وکالت اتفاقی ✒️✒️برابر قانون، غیرازوکلای مجاز هیچ کس نمی تواند درجلسه های دادگاه به سمت وکالت مداخله کند، مگر به طور اتفاقی و آن هم به […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat