٣فرصت طلایی برای صادرکننده­‌ی چک بلامحل

سقف تیرآهن

✍️صدور چک بلامحل ✅٣فرصت طلایی برای صادرکننده­‌ی چک بلامحل ?صدور چک بلامحل جرم است و در قانون مجازات‌هایی برای آن درنظر گرفته شده‌است اما ماجرای صدور چک بلامحل به این‌جا ختم نمی‌شود! اگر چکی که صادر کرده‌اید برگشت خورده‌است، باید بدانید که هنوز ۳ فرصت طلایی برای رهایی از مجازات قانونی در اختیار دارید. ? […]

ماده ۳۶ قانون کار : مزد ثابت

✍️ماده ۳۶ قانون کار مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. ✅ ‌تبصره ۱ – در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر‌حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در […]

شروط تحقق اکراه

✍️شروط تحقق اکراه ۱- رفتار تهدید آمیز : مقصود از تهدید ترساندن است که مجرد آن کافی نیست و باید سبب عینی و خارجی داشته باشد! مانند ترس از نقص در اموال، ترس از هتک حیثیت یا ناموس که در حکم تهدید اند. ۲- خطر قریب الوقوع : خطر باید قریب الوقوع باشد به طوری […]

از منظر قانونی،اراضی به سه دسته تقسیم می شوند

پزشکی قانونی

✍️ قانون اراضى ?از منظر قانونی،اراضی به سه دسته تقسیم می شوند: ۱️⃣زمین دایر:به زمینی گفته می شود که در آن کشت و زرع یا ساخت و ساز و نظایر آن وجود داشته و به عبارتی آباد باشد. ۲️⃣زمین بایر:زمینی است که قبلا آباد بوده ولی در حال حاضر فاقد ساختمان و کشت و کار […]