نکات مهم حقوق مدنی

✍️ نکات مهم حقوق مدنی ?تنها عقدے ڪه مال باید مثلے باشد *قرض* است. ?تنها عقدے ڪه مال مورد معاملہ باید منفعت باشد اجاره است. ?تنها عقدے ڪه هم مے تواند مجهول باشد و هم مردد، جعالہ است. ?تنها عقدے ڪه حتما باید معلق باشد *وصیت* است. ?تنها عقدے ڪه تابع قانون مدنے نیست و […]

صرف دروغ گفتن مبنی بر داشتن اختیارات در ارگان‌های دولتی

رای وحدت رویه شماره 721

✍️صرف دروغ گفتن مبنی بر داشتن اختیارات در ارگان‌های دولتی، مصداق توسل به وسایل متقلبانه نیست. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۴۴ ✅رای بدوی در خصوص اتهام آقای ج.ت. فرزند ع.، متولد ۱۳۵۶، اهل هشترود و ساکن نسیم‌شهر و آزاد به قید وثیقه، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و کلاهبرداری به […]

آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟

ارش البکاره

✍️آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟ ?پاسخ: فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره ۴ از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که زن تکلیف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گیرد و اگر بعد ازصدور حکم طلاق حاضر به حضور در […]

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

فروش مال

✍️کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ? براساس این مادہ ساختن هر نوع بنا در شـهر بایـد بـا مجـوز شـهرداری و اخـذ پروانــہ باشـد،درغیراین صورت دو تخلف ممکن است روی دهد کـہ رسیدگی بـہ اختلاف شهرداریها با افـراد دراین ارابطـہ بـہ عهدہ این کمیسیون است: ۱٫ بنایی بدون اخذ پروانـہ ساختـہ شود. ۲٫ پروانـہ اخذ شدہ باشد […]