فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که

مشمول مالیات

✍️فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی ملاقات طفل واقع‌شده باشد، و نیز رابطه‌ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۷۰ ?مستندات: ماده ۴۵ از قانون حمایت خانواده – مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ قانون مدنی ⚫️رای […]

نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری

✍️نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری ?محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد، تعریف کرده است،زیرا در یک پرونده، علاوه بر حقوق شاکی یا همان بزه‌دیده و جامعه، باید حقوق متهم نیز مورد توجه قرار گیرد. ?در بعضی از […]

انواع احضاریه

حق کسب و پیشه

✍️انواع احضاریه: ?۱-احضار متهم : ?هنگامی که قاضی دلایل کافی در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید: ✅الف)در جرایمی […]

مجازات سرقت و انواع آن

#سرقت ✅مجازات سرقت و انواع آن سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.» ?عناصر اصلی جرم سرقت برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد: […]