زنا

خرداد ۱۴, ۱۳۹۷

در یک مورد زوج به علت جنون زوجه

❓سوال : ?در یک مورد زوج به علت جنون زوجه، تقاضای فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با هم توافق نموده […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی

?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ?غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
عقد نکاح دائم

مجرد وقوع عقد زن مالک مهر می‌گردد

?نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه شماره ۸۶۶۴/۷ – ۱۳۸۲/۱۱/۶ ?با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد وقوع عقد زن مالک […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
قانون اساسی

صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی

?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ?نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با توجه به […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

نظریه مشورتی مرگ مغزی موت محسوب میشود

❓سوال : ?آیا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و در این صورت آیا آثار و احکام حقوقی و […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
اشتغال همسر

بیع فاسد اثری در تملک ندارد

?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ?به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

?رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴١۵ ?مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی

?رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ ?مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
سوء پیشینه

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن

?رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ ?وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
اثبات ديه

در زمانی که چکی را از شخصی دریافت می کنید، لازم است که

✍️در زمانی که چکی را از شخصی دریافت می کنید، لازم است که اطمینان حاصل کنید که چک توسط خود وی نگارش و امضا شده است. […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
مهریه

عدم ثبت واقعه ازدواج و مجرم شدن زوج و زوجه

✍️عدم ثبت واقعه ازدواج و مجرم شدن زوج و زوجه ماده ۴۹قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

تبدیل جزاے نقدے به حبس به دلیل شدت حبس از جزاے نقدے، امڪان پذیر نیست

✍️تبدیل جزاے نقدے به حبس به دلیل شدت حبس از جزاے نقدے، امڪان پذیر نیست. ?قاعده درأ ناظر به ڪلیه جرایم است. ?اگر دادگاه حڪمی صادر […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat