زنا

خرداد ۸, ۱۳۹۷
اشتغال همسر

قیومیت;برای طفل صغیر یا محجوری که ولی قهری ندارد و…

✍️ قیومیت برای طفل صغیر یا محجوری که ولی قهری ندارد و یا افراد سفیه که فاقد ولی قهری هستند، در دادگاه خانواده محل سکونت شخص […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا

✍️دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه

✍️دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه ?بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
سوء پیشینه

رهن; رهن عقدی است که به موجب آن

✍️رهن رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. ۱⃣قبض شرط صحت،تحقق و وقوع عقد است.رهن عین کلی […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
اثبات ديه

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ…

✍️ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩ؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴% ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺨﺖ […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
مهریه

شرایط حضانت و مجازات پس ندادن طفل

✍️شرایط حضانت و مجازات پس ندادن طفل: ?آیا می‌دانید؟ در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷

تشریح مواد ۶۵ و ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

✍️تشریح مواد ۶۵ و ۶۷ قانون آیین_دادرسی_کیفری : ✅هویت گزارش دهنده مشخص است (ماده ۶۵) ۱️⃣ یا گزارش دهنده ناظر و شاهد جرم بوده ⬇️ یا […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
رای وحدت رویه شماره 721

تقسیم اموال مشاعی

✍️تقسیم اموال مشاعی بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
فروش مال

آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق…

✍️آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ ? قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
سقف تیرآهن

قانون اراضى;از منظر قانونی،اراضی به سه دسته…

✍️ قانون اراضى ?از منظر قانونی،اراضی به سه دسته تقسیم می شوند: ۱️⃣زمین دایر:به زمینی گفته می شود که در آن کشت و زرع یا ساخت […]
خرداد ۶, ۱۳۹۷

ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت

✍️ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست دیوان عدالت اداری در رأی ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما […]
خرداد ۶, ۱۳۹۷

حقوق جزا

✍️حقوق جزا ۱_تبدیل جزاے نقدے به حبس به دلیل شدت حبس از جزاے نقدے، امڪان پذیر نیست. ? ۲_قاعده درأ ناظر به ڪلیه جرایم است. ? […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat