موارد صدور قرار رد دادخواست در آیین دادرسى مدنى

پزشکی قانونی

#قرار_رد_دادخواست ✅موارد صدور قرار رد دادخواست در آیین دادرسى مدنى ۱️⃣عدم رفع نقایص دادخواست در مهلت ده روزه(ماده ۵۴) ۲️⃣عدم پرداخت هزینه ی انتشار آگهی(ماده ۵۵) ۳️⃣عدم ذکر نام و اقامتگاه خواهان(ماده۵۶) ۴️⃣سپرده نشدن تامین دعوای واهی(ماده۱۰۹) ۵️⃣سپرده نشدن تامین اتباع بیگانه(ماده۱۴۷) ۶️⃣رد دادخواست واخواهی(تبصره ۱ ماده ۳۰۶) ۷️⃣تقدیم دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت(تبصره ۲ماده […]

سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری‌های مندرج در نکاح‌نامه که

عقد صلح

#طلاق #وکالت_در_طلاق ✅چکیده: سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری‌های مندرج در نکاح‌نامه که موجب تحقق وکالت در طلاق می‌شود، نیست زیرا حتی در صورتی که این بیماری صعب‌العلاج باشد برای زوجه مخاطره‌آمیز به‌نظر نمی‌رسد چه آنکه بیماری مسری و واگیردار نیست. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۲۶۱ ?مرجع صدور: شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور […]

چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در

#رد_دادرس ✅سؤال چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را می توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳) نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و […]

چه سرنوشتی در انتظار اموال ناشی از قاچاق است؟

#قاچاق ✅چه سرنوشتی در انتظار اموال ناشی از قاچاق است؟ ?فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد: ماده ۵۳- دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالا‌های قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه‏ اعم […]