ارجاع بی مورد شکایت به مرجع انتظامی، موجب اطاله

✅ارجاع بی مورد شکایت به مرجع انتظامی، موجب اطاله دادرسی و تخلف انتظامی است ?دادستان انتظامی قضات یکی از دلایل اطاله رسیدگی در دادسرا را ارجاع بی مورد شکایت و بعضاً اصل پرونده به مرجع انتظامی عنوان کرد و گفت: این در نوع تخلف انتظامی است و موجبات نارضایتی مردم را درپی دارد. ⚖️ گروه […]

مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است

مشمول مالیات

#ضمانت ✅چکیده: مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جرائم تأخیر نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت مسئولیتی متوجه ضامن نیست. ✅رای دادگاه بدوی: در خصوص دعوی صندوق م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان آقایان ن.ش.، م.گ. و ع.ش. به خواسته مطالبه وجه بمبلغ […]

شرایط اعاده دادرسی در پرونده­‌های قتل

تحصيل مال

#اعاده_دادرسى #قتل ✅شرایط اعاده دادرسی در پرونده­‌های قتل پس از قطعی شدن رأی دادگاه قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض کرد اما در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع […]

اطلاعات ۵۰ هزار مجرم سابقه‌دار وارد بانک ژنتیک شد

✅اطلاعات ۵۰ هزار مجرم سابقه‌دار وارد بانک ژنتیک شد ▪️رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ?بانک اطلاعاتی و ژنتیکی مجرمان سابقه‌دار تشکیل شده و تاکنون DNA و اطلاعات ژنتیکی ۵۰ هزار مجرم سابقه‌دار وارد این بانک شده است. ?با تشکیل بانک ژنتیکی مجرمان سابقه‌دار می‌توان به کاهش ۳۰ درصدی امکان وقوع جرم توسط آنان امیدوار […]