خدمات روانپزشکی در فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت

#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى ✅چکیده: خدمات روانپزشکی در فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار دارند ?رأی شماره :۱۲۸۹ ?مورخ :۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ?هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ?موضوع شکایت و خواسته: ابطـال بخشنامه شمـاره ۱۰۵۰۹۰/۹۵ـ ۱۳۹۵/۳/۳۰ سازمان بیمه سلامت ایران ?بخشی از شکایت شاکی: «در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت طی تصویب‌نامه ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ هیأت […]

انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود

#انتقال_مال_غیر ✅چکیده: از آنجا که مجازات بزه انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری است،لذا انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۲ ✅رای بدوی در خصوص شکایت خانم‌ها ۱- ع. ۲- ع.ه. ۳- ع.غ. با وکالت آقایان ر. و ج. علیه […]

قرارداد بیمه و ویژگی‌های آن

عقد نکاح دائم

#بیمه ✅قرارداد بیمه و ویژگی‌های آن ?محتوای قرارداد بیمه قرارداد بیمه دارای ارکانی است: الف. بیمه‌گر: طرفی که در ازای دریافت مبلغی از طرف مقابل، متعهد به جبران خسارت می‌شود. ب. بیمه‌گذار: طرفی که مبلغ معینی را به عنوان حق بیمه می‌پردازد. پ. حق بیمه: وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد. ت. موضوع بیمه: آنچه […]

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند

قانون اساسی

✅تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران ?مطابق بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی کار معین و مشخص، قراردادهای کارگری و سایر نیروها در سامانه کارمند ایران شدند. ?در این […]