اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟

رای وحدت رویه شماره 721

✅اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ ?شاید اولین سوالی که برای ما پیش بیاید این باشد که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت کردن باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که […]

ورود و خروج شریک در شرکتهای با مسئولیت محدود

ارش البکاره

#شرکت_با_مسئولیت_محدود ✅ورود و خروج شریک در شرکتهای با مسئولیت محدود : ?در شرکتهای با مسئولیت محدود ورود و خروج شرکاء به دو صورت امکان پذیر است : الف ) ورود و خروج از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه: ?در این مورد می بایست نسبت به تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه اقدام نموده […]

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که

فروش مال

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی ✅چکیده: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته، الزام به فک رهن نیز طرح گردد. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۶۴ ✅رای بدوی درخصوص دادخواست خواهان خانم (ف. ی.) [علیه] خواندگان آقایان […]

نفقه قوم و خویش…

سقف تیرآهن

#نفقه ✅نفقه قوم و خویش… ?میزان نفقه همان‌طور که در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است. نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق. ?چه کسانی از خویشان مکلف به انفاق یکدیگر هستند؟ همان‌طور که در ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی […]