شاهد

آبان ۲۳, ۱۳۹۹
شهادت در دادگاه

مبحث پیرامون * شهادت * و شرایط شاهد

َ✅ مبحث پیرامون * شهادت * _شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر […]
مهر ۴, ۱۳۹۹
شرایط و موانع شهادت

شرایط و موانع شهادت در پرونده‌های کیفری

✅شرایط و موانع شهادت در پرونده‌های کیفری برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است. به‌عبارتی هر شهادتی، […]
خرداد ۳۰, ۱۳۹۹
لزوم امضاء و اثر انگشت دو شاهد درقولنامه ها

لزوم امضاء و اثر انگشت دو شاهد در قولنامه ها

✍️لزوم امضاء و اثر انگشت دو شاهد در قولنامه ها لزوم امضاء و اثر انگشت دو شاهد در قولنامه ها: اعتبار اجاره‌نامه رسمی و عادی (همان […]
WhatsApp chat