عقد نکاح

اسفند ۲۲, ۱۳۹۷

نفقه در دوران عقد

✅نفقه در دوران عقد هم به زن تعلق می‌گیرد نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، […]
WhatsApp chat