قانون

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶

نظریه مشورتی شماره ۳۶۲۵/۷ – ۱۳۸۶/۵/۳۱

سؤال: چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله آیا مکلف است سند رسمی را ابطال نماید؟ ✅ نظریه مشورتی […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶

وانمود کردن غیر واقع

✅چکیده: وانمود کردن غیر واقع، قلب حقیقت و قابلیت ایراد ضرر، از ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل می‌باشند ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۵۱ ✅رای […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
رای وحدت رویه شماره 721

نظریه مشورتى قانون آیین دادرسى کیفرى

✅ سؤال ۱ـ پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌نماید […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵

آنچه در مورد دعوی متقابل باید بدانید

آنچه در مورد دعوی متقابل باید بدانید یکی از انواع دعاوی در دادگاه‌ها دعوای متقابل است که در این گزارش، به بررسی آن می‌پردازیم. دعـــــوای متـــقـــابـــل […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵

نظریه شماره ۶۳۵۰/۷ – ۱۳۶۸/۱۲/۱۴

✅نظریه شماره ۶۳۵۰/۷ – ۱۳۶۸/۱۲/۱۴ در صورتی که علیه کارمندان مستعفی و اخراجی که رابطه استخدامیشان قطع گردیده، حکم محکومیت صادر گردیده و اجرائیه صادر شده […]
WhatsApp chat