مزاحمت_ملکی

اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
بزه مزاحمت ملکی در تصرف عدوانی

بزه مزاحمت ملکی در تصرف عدوانی

✅چکیده: بزه مزاحمت ملکی در تصرف عدوانی مستتر است و مجازات مستقل ندارد.   ✅رای بدوی در خصوص شکایت آقای الف.، با وکالت آقای م.، علیه […]
WhatsApp chat