مصوبه

شهریور ۳, ۱۳۹۶
تنظیم سند خودرو

وصیت‌نامه به ۳ شکل خودنوشت، سری و رسمی نوشته می‌شود.

وصیت‌نامه به ۳ شکل خودنوشت، سری و رسمی نوشته می‌شود. انواع وصیت‌نامه وصیت‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی نوشته می‌شود. وصیت‌نامه خودنوشت نیز به وصیت‌نامه‌ای گفته […]
شهریور ۱, ۱۳۹۶

شرایط فسخ اجاره نامه

?در صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند، آیا موجر مکلف است تن به فسخ قرارداد دهد […]
شهریور ۱, ۱۳۹۶
حق کسب و پیشه

قتل‌های عمدی که قصاص ندارند

✒️✒️ قتل‌های عمدی که قصاص ندارند این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار بہ علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد […]
شهریور ۱, ۱۳۹۶
تعلیق و تعویق

قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل

هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف‌کننده اتومبیل […]
شهریور ۱, ۱۳۹۶

مجازات خیانت در امانت چیست؟

✒️اگر جایی از ما امضا گرفتن و بعد به امضا ما متن و یا نوشته ای اضافه کردند، مجازات خیانت در امانت چیست؟ در ماده ۶۷۳ […]
شهریور ۱, ۱۳۹۶

وثیقه کفیل چگونه آزاد می شود؟

وثیقه کفیل چگونه آزاد می شود؟ به موجب ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری : کفیل یا وثیقه‏‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با […]
شهریور ۱, ۱۳۹۶
مالیات بر ارزش افزوده

کودک‌آزاری

کودک‌آزاری ✒️از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان […]
شهریور ۱, ۱۳۹۶
نفقه زوجه و اقارب

چندین نفر ملکی را متصرف و …

✅سوال: ۱- در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هر یک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند، آیا می‌توان علیه همه آنها در […]
شهریور ۱, ۱۳۹۶

“ازدواج سفید” چیست؟

“ازدواج سفید” چیست؟?? فرزندان حاصل از چنین ازدواجی بیشترین لطمه را متحمل می‌شود، چراکه چنین ازدواجی ثبت نمی‌شود و سرنوشت آنان پس از تولد مشخص نیست. […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

اگر وارثی گواهی حصر وراثت را در دست دارد و تحویل دیگر وراث نمی دهد…

? اگر وارثی گواهی حصر وراثت را در دست دارد و تحویل دیگر وراث نمی دهد، برای تحویل آن به کدام دادگاه باید مراجعه کنیم و […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۶
قانون اساسی

حکم توقیف خودروی بدهکار

اگر حکم توقیف خودروی بدهکار را از دادگاه بگیریم روال قانونی اجرای آن چگونه است؟ مستند به ماده ۶۷ اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

موارد الزامی ارسال اظهارنامه قضایی

? موارد الزامی ارسال اظهارنامه قضایی: ۱️⃣مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ ق آ د م و ۱۷۱ ق. آ.د.م در تصرف عدوانی ۲️⃣مواد ۱۳و ۱۴ قانون روابط […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat