پارکینگ

تیر ۹, ۱۳۹۹
امکان فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان

امکان فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان

آیا امکان فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان وجود دارد ؟ ✅طبق قانون تملّک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمت‌های مشترک […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷
پارکینگ برای مطب، دفتروكالت و ...

پارکینگ برای مطب، دفتروکالت و …

#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى ✅چکیده: الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب، دفتروکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد ?دادنامه شماره:۷۴۷-۷۴۸ ?مورخ :۱۳۹۵/۹/۳۰ ?هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «با توجه به […]
WhatsApp chat