پنچر کردن

اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۰
پنچر کردن خودرو جرم است

آیا پنچر کردن خودرو جرم است ؟؟

✅آیا پنچر کردن خودرو در مکان های پارک ممنوع جرم است ؟ خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچر کردن ، این تصور را ایجاد می‌کند […]
WhatsApp chat