ابلاغ چیست ؟ تعریف و انواع ابلاغ در اصطلاح

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat