اخبار

خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در اسلام

?مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی چیست؟ ?فصل نهم از بخش حدود و جرائمی که موجب حد می شود در قانون […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷
رای وحدت رویه شماره 721

چند نکته پیرامون حقوق مدنی

✍️حقوق مدنی: ✅معامله فضولی به دلیل فقدان سمت، اذن و اختیار غیرنافذ است. ✅معامله صوری به دلیل فقدان قصد باطل است. ✅معامله اکراهی به دلیل عیب […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

به چند دلیل چک بهتر از سفته است

✍️به چند دلیل چک بهتر از سفته است ۱️⃣چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد. ۲️⃣صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟

✍️تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ ?بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

ظابطین دادگستری چه کسانی هستند؟

✍️ظابطین دادگستری چه کسانی هستند؟ ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده چیزی است. ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷
حضانت

حضانت و شرایطی را که می توانید سلب کنید؟

✍️شرایطی راکه می توانیدسلب حضانت کنید؟ ?چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

مدت مرخصی تشویقی کارگرانی که صاحب فرزند میشوند

✍️ مدت مرخصی تشویقی کارگرانی که صاحب فرزند میشوند چند روز است و آیا برای استفاده از دو هفته مرخصی تشویقی که قبلا داده می شد […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

وصیت به مال غیر به چه دلایلی باطل است؟

✍️وصیت به مال غیر به چه دلایلی باطل است؟ ? موصی (شخص وصیت‌کننده) باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد، زیرا در این لحظه است […]
خرداد ۹, ۱۳۹۷

ارث:ارث یعنی انتقال اموال،حقوق ودیون به وراث

✍️ارث:ارث یعنی انتقال اموال،حقوق ودیون به وراث،پس از فوت مورث است.ارث یک عمل حقوقی است و ناشی از حکم قانون است و شرط تحقق ارث موت […]
خرداد ۹, ۱۳۹۷

معامله املاکی موروثی

✍️معامله املاکی موروثی معمولا یکی از پیچیدگی پرونده‌های حقوقی و به صورت خاص ملکی این است که پس از فوت مورث به وراثی متعدد با سلیقه‌های […]
خرداد ۹, ۱۳۹۷

اقســــام عقــــــد ; دودسته “معین” و “نامعین”

✍️اقســــام عقــــــد ?عقود و قراردادها به دودسته “معین” و “نامعین” تقسیم میشوند ✳️تقسیم قراردادها و عقود: ۱⃣??به اعتباردرجه اجبارے بودن آن به عقد لازم ، جایز […]
خرداد ۹, ۱۳۹۷

«تعلیق» و «تعویق» مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

✍️تعلیق مجازات و تعویق مجازات ✅ «تعلیق» و «تعویق» مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟ ۱⃣- تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم […]
WhatsApp chat