اخبار

خرداد ۸, ۱۳۹۷

اجرای موقت آرای قضایی

✍️اجرای موقت آرای قضایی ✅ ✍️ به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع […]
خرداد ۸, ۱۳۹۷

قرارهای قابل اعتراض شاکی.

✍️قرارهای قابل اعتراض شاکی. ?قرار منع تعقیب ?۱۰ روز یا ۱ ماه از ابلاغ ?((بند الف وتبصره‌ م. ۲۷۰)) ?قرار موقوفی تعقیب ?۱۰ روز یا ۱ […]
خرداد ۸, ۱۳۹۷

کارگر;شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر

✍️کارگر ✅چکیده: شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر، انجام کار توسط شخص کارگر در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست، بنابراین شخصی که کار […]
خرداد ۸, ۱۳۹۷
دغدغه کانون وکلا

قیومیت;برای طفل صغیر یا محجوری که ولی قهری ندارد و…

✍️ قیومیت برای طفل صغیر یا محجوری که ولی قهری ندارد و یا افراد سفیه که فاقد ولی قهری هستند، در دادگاه خانواده محل سکونت شخص […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا

✍️دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه

✍️دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه ?بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷

رهن; رهن عقدی است که به موجب آن

✍️رهن رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. ۱⃣قبض شرط صحت،تحقق و وقوع عقد است.رهن عین کلی […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
رای داگاه در خصوص افراز ملک

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ…

✍️ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩ؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴% ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺨﺖ […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷

شرایط حضانت و مجازات پس ندادن طفل

✍️شرایط حضانت و مجازات پس ندادن طفل: ?آیا می‌دانید؟ در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷

تشریح مواد ۶۵ و ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

✍️تشریح مواد ۶۵ و ۶۷ قانون آیین_دادرسی_کیفری : ✅هویت گزارش دهنده مشخص است (ماده ۶۵) ۱️⃣ یا گزارش دهنده ناظر و شاهد جرم بوده ⬇️ یا […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
رای وحدت رویه شماره 721

تقسیم اموال مشاعی

✍️تقسیم اموال مشاعی بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷

آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق…

✍️آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ ? قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: […]
WhatsApp chat