اخبار

بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

احکام جعل اسناد

✍️جعل اسناد احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ ۲/۳/۱۳۷۵ آمده است. مواد ۲۱۹ […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

تفاوت قرار رددعوا با رد عدم استماع

✍️تفاوت قرار رددعوا با رد عدم استماع: ✅قرار رد دعوا : زمانی که خواهان قبل از ختم دادرسی دعوا را استرداد کند / یا در زمان […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶
رای داگاه در خصوص افراز ملک

ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد به ترتیب زیر است

✍️ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد به ترتیب زیر است : الف) انتعقاد عقد نکاح ثابق و بقای آن که معمولاٌ باسند نکاحیه یا قباله ازدواج خواهان […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

ماموران پلیس پس از تحت نظر متهم، باید اظهارات متهم تحت نظر را صورت جلسه نمایند و..

ژوهشکده حقوق پلیس علمی ماموران پلیس پس از تحت نظر متهم، باید اظهارات متهم تحت نظر را صورت جلسه نمایند و متهم تحت نظر هم آنرا…………نماید. […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

شرایط تکنسین بررسی صحنه جرم

پژوهشکده حقوق: ✍️پلیس علمی ?شرایط تکنسین بررسی صحنه جرم: بررسی صحنه جرم کاری است کاملآ فنی و تکنیکی و به همین دلیل به متصدی آن تکنسین […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶
رای وحدت رویه شماره 721

قاعده طلایی(Golden rule ) چیست؟

پژوهشکده حقوق: پلیس علمی ✍️قاعده طلایی(Golden rule ) چیست؟ حفظ صحنه جرم به اندازه‌ای اهمیت دارد که از منظر پلیس به «قاعدۀ طلایی» مشهور است، به‌عبارت […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و زمین موات

✍️کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و زمین موات ?چکیده: زمین موات زمینی است که آبادی و عمران در آن نیست و مرجع تشخیص اراضی موات […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

اعاده دادرسی چیست؟

پژوهشکده حقوق: ✍️اعاده دادرسی چیست؟ اعاده دادرسی یڪی از روش های فوق‌العاده شڪایت از احڪام است ڪه روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرڪننده […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

قرار هاے قابل تجدیدنظر

✍️قرار هاے قابل تجدیدنظر: ??قرار ابطال دادخواست ??قرار رد دادخواست ??قرار رد دعوا ??قرار عدم استماع دعوا ??قرار سقوط دعوا ??قرار عدم اهلیت ??قرار ابطال دادخواست: […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

رأی داوری

✍️رأی داوری: ?داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶

انواع خسارت

✍️انواع خسارت: ✅خسارت عدم انجام تعهد اصل تعهدقابل اجرانیست و متعهدبه جای اصل خسارت میدهد وتعهد به صورت وحدت مطلوب است ✅ خسارت تاخیردرانجام تعهد اصل […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶
نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکالتنامه

نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکالتنامه دادگستری

✍️نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکالتنامه دادگستری برای محاسبۀ تمبر مالیاتی وکالتنامه برای هر دو مرحلۀ بدوی و تجدید نظر از فرمول زیر استفاده کنید: خواسته یا […]
WhatsApp chat