اخبار

اسفند ۲, ۱۳۹۶

ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط‌های اداری

✍️ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط‌های اداری که مراجعان را در ابراز نظرات انتقادی با خوف و تردید مواجه سازد ? (بخشنامه […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی چیست؟

✍️مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی چیست؟ سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

چک

✍️چک ✏️?نکته۱: انواع چک: عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی. ✏️?نکته۲: چک های مشمول قانون صدور چک، چک های صادره عهده ی بانک های دولتی […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

بررسی حقوقی آپارتمان نشینی طبق «قانون تملک آپارتمان ها»

پژوهشکده حقوق؛ ? بررسی حقوقی آپارتمان نشینی طبق «قانون تملک آپارتمان ها»؛ ✍️هزینه های مشترک: هزینه های مربوط به تعمیرات ساختمان از هر نوع که باشد […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

بازپرس ڪیست؟ / دادیار ڪیست؟

پژوهشکده حقوق؛ ?بازپرس ڪیست؟ بازپرس یا قاضے پرونده یا مستنطق مقامے است ڪه تحقیق مقدماتے جرایم و جمع آورے دلایل به نفع یا ضرر متهم بر […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

آیا افت قیمت اتومبیل قابل مطالبه است؟

✍️آیا افت قیمت اتومبیل قابل مطالبه است؟ نظریه شماره ۸۱۹/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ «افت قیمت اتومبیل که در تصادفات رانندگی حاصل می‌شود، چنانچه در نظریه کارشناسی ذکر […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

ابدال و استبدال / اعیانی و اعیان

✅ابدال و استبدال ✏️این دو لغت اشاره به دو نوع تصرف در مال موقوف است. مراد از ابدال تبدیل به احسن است یعنی فروختن مال موقوف […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶
قانون اساسی

موقوفه چیست و اداره آن با چه کسی و چگونه است?

✍️موقوفه چیست و اداره آن با چه کسی و چگونه است? ?مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

حق فسخ نکاح

حق فسخ نکاح اگر هر یک از عیوب ذیل?? {حین عقد} در ‘زن’ بوده ولی ‘مرد’ از آن بی­ خبر بوده باشد، ?{مرد} حق فسخ دارد: […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

✍️درجہ بندی مجازات حبس

✍️درجہ بندی مجازات حبس ?درجہ۱……بیش از ۲۵ سال ?درجہ۲…… ۱۵تا ۲۵ سال ?درجہ۳……۱۰تا۱۵ سال ?درجہ۴……۵تا۱۰ سال ?درجه۵ …۲تا۵ سال ?درجہ۶……۶ ماه_۲ سال ?درجہ۷……۹۱روز تا ۶ ماه […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

شهادت کذب

✍️شهادت کذب شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه. بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

مرگ از دید حقوقی

پژوهشکده حقوق: ✍️مرگ از دید حقوقی مرگ از منظر حقوقی،سه نوع است: ۱⃣مرگ ظاهری: ?حالت اغمای عمیقی است که در اثر داروهایی که سطح هوشیاری را […]
WhatsApp chat