از بین رفتن استحکام کل بنای ساختمان در صورت اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat