دادگستري

مهر ۲۹, ۱۳۹۷

به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت

#تخلیه #حق_کسب_و_پیشه #سرقفلى ✅چکیده: به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت، دعوای تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل از ناحیه […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

ورشکستگی به تقصیر چیست؟

#ورشکستگى ✅ورشکستگی به تقصیر چیست؟ ? به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

«اضافه کار» در پاداش پایان خدمت کارگران مشمول

#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى ✅چکیده: «اضافه کار» در پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار قابل احتساب نیست #اضافه_کار #پاداش_پایان_خدمت ?رأی شماره : ۱۲۴۲ ?مورخ : ۱۳۹۷/۴/۱۹ ?هیأت عمومی […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

قیم با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند

#صغیر #تقسیم_ترکه #قیم ✅«قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.» ?سؤال: در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

موارد صدور قرار رد دادخواست در آیین دادرسى مدنى

#قرار_رد_دادخواست ✅موارد صدور قرار رد دادخواست در آیین دادرسى مدنى ۱️⃣عدم رفع نقایص دادخواست در مهلت ده روزه(ماده ۵۴) ۲️⃣عدم پرداخت هزینه ی انتشار آگهی(ماده ۵۵) […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری‌های مندرج در نکاح‌نامه که

#طلاق #وکالت_در_طلاق ✅چکیده: سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری‌های مندرج در نکاح‌نامه که موجب تحقق وکالت در طلاق می‌شود، نیست زیرا حتی در صورتی که این […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در

#رد_دادرس ✅سؤال چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

چه سرنوشتی در انتظار اموال ناشی از قاچاق است؟

#قاچاق ✅چه سرنوشتی در انتظار اموال ناشی از قاچاق است؟ ?فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

درصورت سرقت کلی خودرو، بیمه‌گر طی چه مدت می‌بایست

#بیمه_خودرو #سرقت_خودرو ✅سوال: درصورت سرقت کلی خودرو، بیمه‌گر طی چه مدت می‌بایست خسارت بیمه‌گذار (ذینفع) را بپردازد؟ ✅پاسخ : از زمان اعلام خسارت و تشکیل پرونده […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى ✅ قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ابطال شد ?تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ ?شماره دادنامه: ۱۱۶ ?کلاسه پرونده: ۸۶۴/۹۲ ?مرجع […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

در مورد شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه

✅اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه اطلاعیه‌ای صادر کرد و […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

مستأجرین مشاعی محل کسب نمی‌توانند الزام شریک دیگر به

#سرقفلى ✅چکیده: مستأجرین مشاعی محل کسب نمی‌توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه […]
WhatsApp chat