دفاع مشروع

✍️دفاع مشروع ✅چکیده: در صورتیکه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسایل الاسهل و فالاسهل تمسک نماید تا از دست مقتول رهایى یابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد. ?تاریخ راى نهایى: ١٣٩٣/٢/١۴ ?شماره راى نهایى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨۴٠٠٠۵٣ ✅رأی دیوان: نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل […]

نحوه مطالبه سَفْتِه چگونه است؟

مشمول مالیات

✍️نحوه مطالبه سَفْتِه چگونه است؟ برای مطالبه سفته باید به نکات زیر دقت کنید: ?۱) دارنده سفته باید در سررسید، وجه سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. اگر […]

حق شُفْعِه چیست؟شرایط ایجاد کننده حق شفعه چیست؟

تحصيل مال

✍️حق شُفْعِه چیست؟ حق شفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هرگاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند یک ملک بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد،در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود […]

عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است.

موانع افراز

✍️عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۴۳۵ ⚫️رای بدوی در خصوص اتهام س. با وکالت پ.، دایر بر #کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال توجهاً به کیفرخواست صادره و نظر به دفاعیات بلاوجه […]