در چه مواردی حکم دادگاه باید در رسانه ها منتشر شود؟

✍️در چه مواردی حکم دادگاه باید در رسانه ها منتشر شود؟ ?انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه_ملی یا یکی از روزنامه_های_کثیرالانتشار منتشر می شود: ?#رشوه دادن و گرفتن ?#اختلاس ?اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی […]

شرایط عمومی اجرای احکام مدنی

حق کسب و پیشه

✍️شرایط عمومی اجرای احکام مدنی؛ ◀️قطعی بودن حکم ◀️ابلاغ حکم به محکوم علیه ◀️معین و مشخص بودن موضوع حکم ◀️تقاضای اجرا توسط محکوم له ☑️اجرای حکم توقف تاجر منوط به قطعیت آن نیست. ☑️طبق ماده ۳۵ قانون امور حسبی، اجرای احکام حسبی نیاز به قطعیت ندارد. ☑️احکام دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت […]

نحله ی ایّام زوجیّت به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه:

تعلیق و تعویق

✍️نحله ی ایّام زوجیّت به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه: قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ با تصریح به ضرورت تعیین تکلیف در خصوص #اجرت_المثل حین #طلاق، به درخواست زوج، موضوع #نحله را مسکوت گذارده است. در ذیل به بررسی مقررات حاکم بر این نهاد حقوقی اشاره می شود: ✅نحله بخششی است در ازاء کارهای […]

محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع

✅محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری تریاک ✍️عسر و حرج زوجه بر اساس اتهام به رابطه نامشروع و نگهداری تریاک ✅چکیده: محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری تریاک مثبت عسر و حرج زوجه نمی‌باشد. اعتیاد زوج آنگاه موجب عسر و حرج زوجه است که بر اساس زندگی خلل وارد آورده و […]