رفع سوء اثر از چک

فروش مال

✍️ رفع سوء اثر از چک: ✅ تامین موجودی ✅ ارائه لاشه چک برگشتی به بانک ✅ ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک ✅ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ٢۴ ماه ✅ ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق برگشتی چک ✅ […]

فسخ قرارداد در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

سقف تیرآهن

✍️فسخ قرارداد در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟ ?بر هم زدن عقد به اراده یک طرف را فسخ گویند. ?فرد می‌تواند یه به موجب اختیار فسخی که قانون به شخص داده یعنی خیار عیب، غبن، تبعض صفقه، تدلیس، حیوان، تخلف شرط، تاخیر ثمن، مجلس و رویت، یا به وسیله شرطی که به موجب توافق […]

آیا داشتن یک رابطه پیامکی با زن شوهر دار جرم محسوب می شود؟

✍️سوال: آیا داشتن یک رابطه پیامکی با زن شوهر دار جرم محسوب می شود؟ پاسخ: بله ، در صورت اثبات هر دو نفر مجرم شناخته خواهند شد و محکوم می شوند. ✍️سوال: اگر شوهر خانم بخواهد پرینت پیامک ها را از مخابرات بگیرد میتواند ؟ پاسخ: بله ، در صورت شکایت شوهر مبنی بر رابطه […]

چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات

✍️تخلفات قضات ✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات ۱️⃣نظریه۷۲۳/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۴/۱۴ ?نظریه: علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند […]