حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن در آیینه قوانین و مقررات

عقد صلح

#حق_حبس ✅حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن در آیینه قوانین و مقررات ?معنای حق حبس زوجه بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه است. […]

قبولی قانونی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست

#سرپرستى ✅قبولی قانونی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست ? بر اساس قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، امور مربوط به سرپرستی این کودکان و نوجوانان با سازمان بهزیستی کشور است. در این قانون شرایطی را تعیین کرده است که افراد دارای این شرایط می‌توانند اقدام به سرپرستی این کودکان کنند. در مرحله­‌ی […]

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه

#بطلان_معامله ✅سؤال: چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله آیا مکلف است سند رسمی را ابطال نماید؟ ✅نظریه مشورتی شماره ۳۶۲۵/۷ – ۱۳۸۶/۵/۳۱ ✍️همان‌طور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می‌شود، اگر مبیع #مستحق_‌للغیر درآید، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، […]

ملاک پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان

مشمول مالیات

#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى ✅چکیده: ملاک پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی، آخرین حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است ?رأی شماره: ۹۴۸ ?مورخ : ۱۳۹۷/۴/۱۲ راى هیأت عمومی: نظر به اینکه مشمولان قانون تأمین اجتماعی مشمول حکم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوبه سال ۱۳۷۳ می‌باشند و […]