نظریه مشورتی پیرامون مجرمانه نبودن استفاده از فیلتر شکن

ارش البکاره

?نظریه مشورتی پیرامون مجرمانه نبودن استفاده از فیلتر شکن ?شماره نظریه۲۵۴۹/۷ ?تاریخ نظریه۱۳۹۱/۱۲/۲۰ نظریه مشورتی (الف- ب- ج- د) – فیلترکردن سایت یا مطلبی تدابیر امنیتی حفاظت شده موضوع ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای محسوب نمی شود و دسترسی به آنها نیز مشمول این ماده نیست . برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلترشکن […]

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در اسلام

فروش مال

?مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی چیست؟ ?فصل نهم از بخش حدود و جرائمی که موجب حد می شود در قانون مجازات اسلامی به بغی و افساد فی الارض از مواد ۲۸۶ الی ۲۸۸ می پردازد که به شرح ذیل می باشد: ?ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: […]

چند نکته پیرامون حقوق مدنی

رای وحدت رویه شماره 721

✍️حقوق مدنی: ✅معامله فضولی به دلیل فقدان سمت، اذن و اختیار غیرنافذ است. ✅معامله صوری به دلیل فقدان قصد باطل است. ✅معامله اکراهی به دلیل عیب رضا غیرنافذ است. ✅معامله اجباری به دلیل فقدان قصد باطل است. ✅معامله مجنون به دلیل حجر حمایتی باطل است. ✅معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی به دلیل […]

به چند دلیل چک بهتر از سفته است

سقف تیرآهن

✍️به چند دلیل چک بهتر از سفته است ۱️⃣چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد. ۲️⃣صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته ، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت گردد. ۳️⃣هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد. […]