آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به تصادفات منتهی به جراحت را دارند؟

✅آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به تصادفات منتهی به جراحت را دارند؟ ?چون رسیدگی به جنبه عمومی جرائم رانندگی حتی اگر منتهی به جراحت شده باشد جز موارد ذکر شده در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی است، برابر ماده ۹ (بند الف) قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شوراست. ?بنابراین اگر در تصادف جرحی […]

ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در …

✅چکیده: ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداری‌ها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود ? شماره راى: ۶۶۷ تاریخ راى: ۱۳۹۶/۷/۱۸ ?مرجع صدور: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ✅رأى هیأت عمومی «طبق بند ۱ ماده ۵۵ […]

الزام به انجام تعهد

پزشکی قانونی

الزام به انجام تعهد ✅چکیده: در صورتی می‌توان در یک قرارداد معوض الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد، زیرا تعهدات طرفین، متقابل است ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۰۱ ✅رای بدوی دعوی خانم م.ی. به‌طرفیت آقای ه.الف. الزام خوانده به فک […]

روش استعلام املاک ثبت شده از دفاتر اسناد رسمى

غرامت

✅روش استعلام املاک ثبت شده از دفاتر اسناد رسمى ?با توجه به اینکه مقرر گریده دفاتر اسناد رسمی هنگام انجام هر گونه معامله اعم از شرطی و رهنی و قطعی و امثال هم نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت می باشند مراتب را از اداره ثبت محل وقوع ملک استعلام نماینده بنابراین پس از […]