آشنایی با عقد غیرنافذ

حق کسب و پیشه

آشنایی با عقد غیرنافذ ✅✍️ غیرنافذ به معنای عام کلمه، به هر عقدی گفته می شود که دارای اثر حقوقی نباشد اما به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می یابد. ✅?✍️ عقد غیرنافذ، عقدی موقوف است که «اجازه به آن تحرک و نفوذ […]

حضور زوجین برای مشاوره حقوقی قبل از طلاق (حتی در صورت وجود وکیل) الزامی شد

تعلیق و تعویق

✍️‌ با مصوبه جدید ریاست قوه قضائیه: حضور زوجین برای مشاوره حقوقی قبل از طلاق (حتی در صورت وجود وکیل) الزامی شد ✏️استناد قانونی: تبصره۱ ماده ۴۳ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۳/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» مندرج در روزنامه رسمی ر طلاق های توافقی حضور زوجین در […]

افساد فی الارض

✍️افساد فی الارض مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی چیست؟ ?فصل نهم از بخش حدود و جرائمی که موجب حد می شود در قانون مجازات اسلامی به بغی و افساد فی الارض از مواد ۲۸۶ الی ۲۸۸ می پردازد که به شرح ذیل می باشد: ?ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی […]

دعوی اجازه ازدواج مجدد

✍️دعوی اجازه ازدواج مجدد: از نظراسلام تعدد زوجات تا چهار زن برمرد مجاز شناخته شده در قانون مدنی مجاز بودن تعداد زوجات استنباط میشود [۹۴۲__۱۰۴۶__۱۰۴۸__۱۰۴۹] طبق قانون حمایت از خانواده مرد میتواند با دارا بودن موارد زیر همسر دوم اختیار کند: ۱.رضایت ‌همسر ۲.عدم‌ قدرت ‌همسر به‌‌ ایفای ‌وظایف ‌زناشویی ۳.عدم ‌تمکین‌ زن ۴.ابتلا ‌زن […]