نفقه

اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰
میزان نفقه

میزان نفقه زن چگونگی تعیین میشود ؟

✅چگونگی تعیین میزان نفقه زن بر اساس قانون مدنی، در عقد دائم مرد مکلف است به همسر خود نفقه بپردازد. دادگاه با توجه به نظریه کارشناس […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹
پدر شوهر نفقه

آیا زن میتوند از پدر شوهر ، بابت نفقه شکایت کند؟

✅ آیا زن میتوند از پدر شوهر از بابت نفقه شکایت کند؟ اگر ادعای‌ زن‌ از بابت‌ نکاح‌ و نفقه‌ فرزندان‌ صغیر خود باشد، از جنبه‌ […]
اسفند ۹, ۱۳۹۹
ازدواج مجدد

شرط و شروط ازدواج مجدد زوج چیست ؟

✅ شرایط ازدواج مجدد زوج چیست؟  با توجه به این که قانون حمایت خانواده جدید و قانون مدنی در خصوص شرایط ازدواج مجدد مردان اشاره ای […]
دی ۲۱, ۱۳۹۹
تلقیح مصنوعی

وضعیت نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی

✅وضعیت نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی یکی از افراد واجب‌النفقه‌ای که قانوناً نفقه به او تعلق خواهد گرفت و متعاقباً امکان الزام به پرداخت نفقه […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۹
استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه از طریق شهود و اماره قضایی 

✅استرداد جهیزیه از طریق شهود و اماره قضایی ✅چکیده: حتی در فرضی که زوجه با اخطار دادگاه از ارائه سیاهه جهیزیه خودداری می‌کند دادگاه باید تکلیف […]
مرداد ۶, ۱۳۹۹
نفقه ‌ای که موجب تحقق عسر و حرچ می شود

نفقه‌ای که موجب تحقق عسر و حرچ می شود

✅چکیده: منظور مقنن از نفقه‌ای که عدم پرداخت آن موجب تحقق عسر و حرچ زوجه می شود، نفقه آینده است نه نفقه گذشته زیرا نفقه معوقه […]
خرداد ۹, ۱۳۹۶
نفقه-کودک

نفقه کودک بر عهده چه کسی است ؟

✅ نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟ ✅ بر اساس قانون،  نفقه کودک به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی […]
WhatsApp chat