اخبار

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

سوال و پاسخ

❓سوال : ?۱ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶ و ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

❓سوال : ?در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶ و ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد و […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی

❓سوال : ?با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی ?اولاً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پرونده­ […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

سوال و پاسخ در باب رای وحدت

❓سوال : ?۱ـ آیا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۳۸ در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟ ?‏۲ـ آیا باستناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالت‌نامه خود را مصدق کرده است ولی…

?نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۱۱/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ❓سوال : ?در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالت‌نامه خود را مصدق کرده […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
قانون اساسی

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را…

❓سوال : ?اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی

?تاریخ رای نهایی:۱۳۹۲/۰۸/۱۹ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۰۸ ?رای دادگاه بدوی : ?به موجب کیفرخواست شماره ۸۰۰۰۴۶۱-۲۸/۵/۱۳۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
دغدغه کانون وکلا

دور چک از ناحیه واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات جعلیت ظهر نویسی….

?تاریخ رای نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۶۱ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

خواسته مطالبه خسارت

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۴ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

رای دادگاه بدوی : خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی

?تاریخ رای نهایی:۱۳۹۱/۰۸/۲۱شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۵۷ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

رای دادگاه بدوی : فروش منافع (سر قفلی) شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۸شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۶۸ ?رای دادگاه بدوی : ?V. 5ـ م.۶ـ ج. ۷ـ ف. ۸ـ م. همگی استاد الف.ف. به طرفیت ۱ـ ح.م.۲ـ […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷
رای داگاه در خصوص افراز ملک

اگر شخصی طبق قرارداد تنظیمی دو وکیل دادگستری برای خود انتخاب نموده و به…

❓سوال : ?اگر شخصی طبق قرارداد تنظیمی دو وکیل دادگستری برای خود انتخاب نموده و به هر یک از وکلای انتخابی مستقلاً و منفرداً حق اقدام […]
WhatsApp chat