اخبار

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه

?نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه ?چنانچه هریک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف(دادگاه عمومی،دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه

?نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه ?اجرای مجازات اشد مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم در صورتی […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷
رای وحدت رویه شماره 721

برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر…

❓سوال : ?برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

اقرار

✍️اقرار اقرار ⬅️ اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود ?اقرار کننده باید: ۱⃣عاقل ۲⃣بالغ ۳⃣قاصد ۴⃣مختار ?در جرایم زیر ۴ بار اقرار لازم است: […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

رسیدگی به شکایت از شهرداری در کدام مرجع امکانپذیر است؟

✍️رسیدگی به شکایت از شهرداری در کدام مرجع امکانپذیر است؟ ?شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأموران شهرداری تحت عنوان تخریب یا […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

صادرکننده چک چه وقت تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد؟

✍️صادرکننده چک چه وقت تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد؟ ?صدور چک پرداخت نشدنی جرم می‌باشد مگر در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۱۳ قانون صدور […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

دفاع در قبال دعوی استرداد ثمن بواسطه فسخ معامله

✍️ دفاع در قبال دعوی استرداد ثمن بواسطه فسخ معامله ?در مواردی ممکن است که شخصی حقیقی یا حقوقی دعوایی را به طرفیت موکل، دایر بر […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷

نمونه ای از چکیده آرای کیفری قطعی و نهایی

✍️نمونه ای از چکیده آرای کیفری قطعی و نهایی کسی که ملکی را به غیر فروخته و سپس آن را در رهن بانک قرار می‌دهد، مرتکب […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷

عده چیست؟

✍️عده چیست؟ عده عبارت است از مدت زمانی که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷

شرایط حق شفعه در خرید و فروش مال مشترک چگونه است؟

✍️شرایط حق شفعه در خرید و فروش مال مشترک چگونه است؟ ?«شفعه» به معنای تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این حق به […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷

درخواست رسیدگی مجدد به پرونده، در چه مواردی قابل انجام است؟

✍️درخواست رسیدگی مجدد به پرونده، در چه مواردی قابل انجام است؟ جهات اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷

وصف تجریدی اسناد تجاری

✍️وصف تجریدی اسناد تجاری وصف تجریدی اسناد تجاری بدین معناست که خود سند تجاری برای امضاکنندۀ آن تعهد ایجاد می‌کند، مجرد از معامله و تعهدی که […]
WhatsApp chat