سامانه ثنا و نحوه ثبت نام در سامانه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat