رابطه

شهریور ۲۰, ۱۴۰۰
رابطه نامشروع

رابطه نامشروع/به چه رابطه ای نامشروع میگویند؟

✅رابطه نامشروع/به چه رابطه ای نامشروع میگویند؟ علل گرایش به روابط نامشروع و مجازات قانونی این جرم : امروزه شبکه های اجتماعی، ماهواره​ها و اینترنت به […]
دی ۲۱, ۱۳۹۹
رابطه نامشروع

پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع

✅ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۳ ✅رای بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۳۰۵۵-۲۹/۷/۹۲ صادر شده […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۹
شرط نامشروع

شرط نامشروع و مصادیق آن در قانون مدنی

✅مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی: شرط نامشروع بموجب بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی هر چه که باشد، باطل خواهد بود اما هیچ خدشه ای […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
رابطه نامشروع و ارسال پیامک‌های عاشقانه

رابطه نامشروع و ارسال پیامک‌های عاشقانه

✴️ رابطه نامشروع ❇️ چکیده: ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است. 🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۳ 🔴 رای بدوی به […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat